0348 702130 info@weyond.nl
Selecteer een pagina

Het aantal Friese ouderen neemt toe. Ze worden ouder en willen langer thuis blijven wonen, maar krijgen vaak ook meer beperkingen en specifieke zorgvragen. Waar de vraag naar zorg en ondersteuning toeneemt, zien we een toenemende krapte aan personeel en middelen. Hierdoor ontstaan lange wachtlijsten, hebben veel ouderen geen toegang tot de juiste zorg en stokt de doorstroming tussen thuis, ziekenhuis, thuiszorg en verpleeghuis.

“Het realiseren van duurzame ouderenzorg, kwalitatief en betaalbaar voor alle ouderen en hun families in Friesland”.

Deze ambitie drijft de vijftien VV(T) organisaties in Friesland, het Zorgkantoor de Friesland, werkgeversorganisatie ZorgpleinNoord en Waardigheid en Trots.

Weyond begeleidt dit ‘samenwerkende netwerk’ in het proces om te komen tot een Krachtig Verbindende Regiovisie: een visie op het zorglandschap van de toekomst en de rol van de VV(T)-organisaties hierin. De visie is ontwikkeld met de medewerkers van de VV(T) organisaties (bestuur, MT, zorgprofessionals, OR, CR) en de samenwerkingspartners in het zorg-, woon- en leefdomein (o.a. ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorg, GGZ, woningcorporaties, gemeenten enz.). De visie wordt in het voorjaar van 2020 gepresenteerd. 

Het jaar 2020 staat in het teken samenwerking en het maken van organisatie-overstijgende afspraken. Samenwerking tussen de VV(T) organisaties (horizontaal) om te komen tot een toekomstbestendig zorgaanbod. Samenwerking van de VV(T) met partners en stakeholders uit andere domeinen (verticaal) om te komen tot een dekkend sterk zorg- en ondersteuningsnetwerk. Weyond begeleidt ook in 2020 dit collectief om gezamenlijk deze stappen te zetten.