0348 702130 hallo@weyond.nl

Populatiegerichte aanpak Regioplan Ketenzorg Heerenveen

Met de ketenpartners in Regio Ketenzorg Heerenveen ontwikkelen we scenario’s en SMART ambities om de Triple Aim doelstelling te bereiken.

Merkstrategie De Heus Animal Nutrition

Een wereldwijde expansie vraagt om een goed geregisseerde positionering en merkstrategie. Weyond begeleidt De Heus Group hierbij.

Krachtig Verbindende Regiovisie Friesland Ouderenzorg

Vijftien ouderenzorgorganisaties ontwikkelden samen hun toekomstvisie voor de regio: Krachtig Verbindende Regiovisie Friesland.