Alignment is geen kortstondige verliefdheid maar een huwelijk met ups en downs

Wat wij vaak zien is dat organisaties goed beginnen met interventies om het strategisch beleid te laten landen en leven. Wanneer er interne of externe ontwikkelingen zijn die veel aandacht vragen en/of de organisatie en medewerkers onder druk komen te staan dan zien we dat er vaak (tijdelijk) gestopt wordt.

Juist op dat moment is het belangrijk om de dialoog te blijven voeren: wat zijn de doelen? Waarom is dit het doel en hoe dragen medewerkers daar vanuit hun rol aan bij? Oftewel: houd ook in moeilijke tijden het doel voor ogen.

📸 Julia Roberts in een film uit 1999 als Runaway Bride

INspiratie 

De cijfers: waarom je zou moeten doen aan alignment…

De cijfers: waarom je zou moeten doen aan alignment…

Al sinds de oprichting van Weyond heb ik geen dag níet nagedacht over alignment. Waarom? Iedereen is altijd bezig met plannen maken. MAAR… het meest frustrerende is als deze plannen uiteindelijk geen werkelijkheid worden.