Klanten 

Wij werken voor organisaties en netwerken in de zorg, de publieke sector en de zakelijke dienstverlening aan een toekomstbestendige strategie en brengen deze tot leven in de organisatie. 
Want 70% van de strategieën faalt, omdat het niet wordt gedragen door de mensen die het moeten waarmaken.

Ondersteuning fusie Jeugdzorg van organisaties 'spirit' en 'de Bascule' door merkpositionering

Ontwikkeling (sub)regionale visie en samenwerking van 42 ouderenzorg-organisaties

Ontwikkeling merkstrategie en commicatiestrategie

Ontwikkeling populatiegerichte aanpak voor domein overstijgende samenwerking

Klantverhaal

Ontwikkeling internationale merkstrategie en merkportfolio-strategie

Klantverhaal
Ontwikkeling strategisch beleidsplan en alignment in interne de organisatie
Ontwikkeling Regiovisie en uitvoeringsagenda 14 ouderenzorg-organisaties

Vormgeving merkpositionering, vertaling van markstrategie naar alignmentprogramma

Klantverhaal

Hoe realiseren 14 ouderenzorgorganisaties en het zorgkantoor in de toekomst duurzame ouderenzorg, kwalitatief en betaalbaar, voor alle ouderen Friesland?

Klantverhaal

Hoe neemt Zorggroep Tangenborgh medewerkers meenemen in verandering: werken in zelfstandige teams, regionale aansturing en centrale ondersteuning?

Klantverhaal

Co-creatie van een Regiovisie voor 6 ouderenzorgorganisties, zorgkantoor Zorg en Zekerheid en Sigra

Bekijken

Collectief van 20 bestuurders binnen en buiten de zorg en Weyond die visie ontwikkelen op de toekomst

Ontwikkeling regiovisie samen met 12 organisaties in VVT, Huisartsen, GGZ en GZ

Bekijken

Ondersteuning ontwikkeling Regiovisie met 14 ouderenzorg-organisaties

Praatplaat
STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR ZORGGROEP DE VECHTSTREEK

Strategisch beleidsplan Zorggroep De Vechtstreek

 

Samen met een dwarsdoorsnede van de organisatie ontwikkelden we een strategisch vijfjarenbeleid én een concreet alignmentprogramma om dat beleid succesvol uit te voeren.

Populatiegerichte aanpak regioplan ketenzorg Heerenveen

Regioplan ketenzorg Heerenveen

 

Samen met de ketenpartners in Regio Heerenveen ontwikkelen we scenario’s en SMART ambities om de Triple Aim doelstelling te bereiken.

Medewerkers Tangenborgh meenemen in verandering

Medewerkers meenemen in verandering

 

Zorggroep Tangenborgh heeft grote plannen voor organisatieontwikkeling. Weyond ondersteunt de zorggroep om de plannen te laten landen en leven in de organisatie.

ONTWIKKELING MARKTSTRATEGIE VOOR MERK KUBION

Ontwikkeling markt­strategie voor Kubion

 

Weyond ontwikkelt samen met Kubion een merkpositionering en vertaalt dit een alignmentprogramma.

Krachtig Verbindende Regiovisie Friesland

Krachtig Verbindende Regiovisie Friesland

 

Met vijftien ouderenzorgorganisaties en hun partners ontwikkelden we de toekomstvisie voor de regio: Krachtig Verbindende Regiovisie Friesland.

Muzikaal kerstgeschenk voor de ouderenzorg

Muzikaal kerstgeschenk voor de ouderenzorg

 

Samen met MassiveMusic en Gideons’ B ontwikkelden we voor alle medewerkers in de ouderenzorg een muziek-in-de-zorg toolkit.

Merkstrategie en positionering De Heus

Merkstrategie en positionering De Heus

 

Een wereldwijde expansie vraagt om een goed geregisseerde positionering en merkstrategie. Weyond begeleidt De Heus Animal Nutrition hierbij.

Je bent welkom

Y

Stuur een bericht