Klantverhaal

Merkstrategie en positionering
De Heus Animal nutriton

 Corporate

Hoe beweeg je als mondiale speler in wereldvoedselvoorziening mee in de tijdgeest?

Over 30 jaar is de wereldbevolking met 50% gegroeid! Er zijn 9 miljard mensen die dankzij groeiende welvaart een toenemende vraag hebben naar goede en gezonde voeding.

De Heus Animal Nutrition groeit mee met deze behoefte van de wereldbevolking. Ze helpt in zo’n 75 markten haar klanten (voedselproducenten van vlees, vis, zuivel en eieren) aan duurzame ontwikkeling in hun lokale economie én in de voedselketen.

Een wereldwijde expansie die vraagt om een goed geregisseerde positionering en merkstrategie. Weyond begeleidt De Heus Animal Nutrition hierbij.

Uitdaging

Corporate merkstrategie en strategische positionering

Klant

Group Marketing en Communication team, de Heus Animal Nutrition

Joost Belt 

Group Director Marketing & Communication

“Vanuit een holistische benadering met een sterk oog voor de praktijk, zijn de sterke denkers van Weyond in staat om strategische vraagstukken te kraken en te vertalen naar sturende en praktische oplossingen.”

Processtappen 

Hoe komt een wereldbedrijf tot een eenduidige positionering wanneer een groot deel van haar expansie is gerealiseerd door overname van lokale en regionale organisaties met dito merken?

In drie stappen ontwikkelden wij samen met het Group Marketing en Communication team een heldere ‘corporate merkarchitectuur’ onder een sterke positionering van de Heus Animal Nutrition.

1. Positionering en krachtig Verbindend Doel


Het ontwikkelen van een sterke en organiserende formulering van de merkwaarden en het Krachtig Verbindend Doel waar alle internationale en lokale merken van de Heus Animal Nutrition zich aan verbinden.

Dit ‘KVD’ heeft onder meer geleid tot het wereldwijde duurzaamheids-programma ‘responsible feeding.

2. Vormgeven van een heldere merk-architectuur 


Het ontwikkelen van de onderlinge relatie tussen de internationale assortimentsmerken ‘de Heus’ en ‘Koudijs’ en het groeiende aantal lokale merken (merkportfoliostrategie).

Dit kan alleen wanneer er een duidelijke en krachtige afzender is vormgegeven: de Heus Animal Nutrition.

3. Ontwerpen van een heldere segmentatie van het productassortiment

Duurzaamheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid worden naast innovaties in de voedselketen steeds belangrijker bij de ontwikkeling van een groeiend aantal nieuwe producten, diensten en voedingsconcepten.

Het is dan van wezenlijk belang om een heldere segmentatie en vormgeving van het productassortiment te bieden.

Merkwaarden de Heus 

De strategische positionering van de De Heus is er een die recht doet het innovatieve karakter van de organisatie, de rolt en het partnerschap dat ze heeft met de lokale vee-houders én de rol die de internationale speler heeft op het wereldtoneel rondom het thema’s ‘wereldvoedselvoorziening en duurzaamheid’.

KIND­METAFOOR 

De kind-metafoor in de communicatiestrategie van De Heus Animal Nutrition staat voor de eindwaarde ‘ondernemerschap voor generaties’. Hiermee laat het familiebedrijf zien het gaat voor duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor komende generaties.

Resultaat 

Met het  ‘afzendersmerk’ verbindt het mondiale familiebedrijf alle lokale activiteiten aan een Krachtig Verbindend Doel, dit leidt tot wereldwijde merktrots!

Door lokale merken te respecteren, te ontwikkelen en helpen innoveren draagt de Heus bij aan het stimuleren van lokale en regionale economieën.

Klantverhalen 

Nieuwsgierig naar meer klantverhalen? 

Kerstgeschenk: muziek in de zorg toolkit

Samen met MassiveMusic en Gideons’ B ontwikkelden we voor alle medewerkers in de ouderenzorg een muziek-in-de-zorg toolkit.

Regiovisie Gehandicaptenzorg Regio Amstelland Meerlanden en Zuid-Holland Noord

Tangenborgh: medewerkers meenemen in verandering

Zorggroep Tangenborgh heeft grote plannen voor organisatieontwikkeling. Weyond ondersteunt de hierbij: medewerkers meenemen in verandering.