0348 702130 hallo@weyond.nl
Programma

Programma Community care Zilveren Kruis Zorgkantoor

 

 Lerend netwerk

Met het programma community care versnelt Zilveren Kruis Zorgkantoor in samenwerking met zorgaanbieders, samenwerkingspartners en inwonersinitiatieven de ontwikkeling van community care in haar 11 zorgkantoorregio’s.

Dit programma maakt onderdeel uit van een grote beweging van Zilveren Kruis Zorgkantoor ‘van zorg naar gewoon leven’, waarin op diverse onderwerpen deze versnelling wordt gestimuleerd: o.a. door de programma’s digitale thuiszorg, reablement en de routekaart woonzorgopgave.

Weyond verzorgt het programma management op dit programma. Vragen? Neem contact op via hallo@weyond.nl.

 

Voor wie

Inwonerorganisaties
Woon-, zorg- en leeforganisaties

 

Looptijd

2023-2025

Community care

Community care betekent letterlijk: zorg in de gemeenschap door de gemeenschap.
Zorg betekent hier ondersteuning van mensen bij het leven in- en deelnemen aan de samen- leving (wonen en woonomgeving, onderwijs, arbeid, verkeer en vervoer, vrienden en kennissen, recreatie en vrije tijd, gezondheid) door de samenleving zelf.

Programma community care Zilveren Kruis Zorgkantoor
Programma community care Zilveren Kruis Zorgkantoor

Doel van het programma

Mensen leven in een gemeenschap waar zorgen voor en met elkaar normaal is.

  • Zorg in de gemeenschap door de gemeenschap realiseren.
  • Inwoners zijn leidend. Organisaties zijn volgend.
  • Leden van de gemeenschap ervaren een betere gezondheid, welzijn en participatie.

inschrijven 

Deelnemers van het programma kunnen zich inschrijven voor de volgende bijeenkomsten en activiteiten. Op basis van de beschikbaarheid van de deelnemers selecteren we de beste datum.

Ik schrijf me in voor de bijeenkomsten voor het programma community care

Kick-off van het programma community care

Themabijeenkomsten: hoe start ik met community care?

Themabijeenkomsten: community care in een wijk met een lage sociaal economische status

Themabijeenkomsten: reablement als drijvende kracht achter community care

12 + 14 =

INspiratie 

“Onze visiemissie is…”

Lees hoe wij visie en missie definiëren en leer waarom het scheiden van toekomstbeeld en rol essentieel is voor strategische planning en ambitieniveau.

Je bent welkom

Weyond

Molenstraat 1c

3441 BA Woerden

telefoon: 0348702130
e-mail: hallo@weyond.nl

Y

Stuur een bericht