Klantverhaal

Strategisch beleidsplan voor Zorggroep de Vechtstreek

 Ouderenzorg

Hoe kun je vooruitkijken en strategisch beleid maken in een omgeving die razendsnel verandert?

Zorggroep De Vechtstreek maakte altijd tweejarenplannen omdat de omgeving en wetgeving zo snel verandert. Maar ze willen en móéten verder vooruitkijken, omdat ze voor grotere uitdagingen staan. Hun vraag aan Weyond: hoe kunnen we kwalitatief goede zorg blijven bieden, bij een toenemende zorgvraag in combinatie met een krappe arbeidsmarkt?

Samen met een dwarsdoorsnede van de organisatie ontwikkelden we een strategisch vijfjarenbeleid én een concreet alignmentprogramma om dat beleid succesvol uit te voeren.

Uitdaging

Strategisch vijfjarenbeleid
Alignmentprogramma

Klant

Zorgorganisatie
3 locaties
300 medewerkers

Processtappen 

Waar willen we over vijf jaar staan in het licht van de huidige uitdagingen en hoe gaan we dat realiseren? Om die vraag te kunnen beantwoorden benutten we de kennis en informatie van verschillende bronnen. In vijf stappen maken we de uitdagingen concreter, de factoren van invloed inzichtelijk en komen we tot een toekomstbestendig plan.

De bijeenkomsten en sessies waren deels digitaal en deels live omdat dit speelde in de coronatijd. Ook op afstand weten wij mensen te verbinden in een gezamenlijk doel.

1. Uitdagingen inzichtelijk

Interne en externe analyse van de uitdagingen waar de zorggroep voor staat.

2. Omgevingsanalyse

Interviews met samenwerkingspartners en medewerkers, Het in beeld brengen van verschillende typen ouderen en hun (zorg)behoefte met behulp van big data. Als fundament voor het bepalen van de strategie.

3. Strategische sessies

Met dwarsdoorsnede van de organisatie strategie formuleren aan de hand van doelpositionering (‘Waar willen we staan over vijf jaar?’) en strategische speerpunten (‘Hoe gaan we dat realiseren?’). 

4. Beleidsplan en praatplaat

Het schrijven en visueel vormgeven van het strategisch beleidsplan en een toegankelijke praatplaat.

5. Alignmentprogramma

Een programma van (communicatie)acties en -interventies om het beleidsplan voor alle medewerkers concreet te maken en tot leven te brengen.

Resultaat 

Een toegankelijk, duidelijk en visueel prikkelend strategisch beleidsplan met een gezamenlijk doel dat medewerkers en stakeholders herkennen en omarmen. Dit lukt omdat het is ontwikkeld samen met medewerkers, medezeggenschapsraden, de raad van toezicht, het managementteam en samenwerkingspartners.
Het beleidsplan is het vertrekpunt voor het alignmentplan: een concreet plan dat de organisatie zelf ten uitvoer kan brengen om de strategie te laten landen op de werkvloer.

Klantverhalen 

Nieuwsgierig naar meer klantverhalen?

Krachtig Verbindende Regiovisie Friesland

Krachtig Verbindende Regiovisie Friesland

 

Met vijftien ouderenzorgorganisaties en hun partners ontwikkelden we de toekomstvisie voor de regio: Krachtig Verbindende Regiovisie Friesland.

Merkstrategie en positionering De Heus

Merkstrategie en positionering De Heus

 

Een wereldwijde expansie vraagt om een goed geregisseerde positionering en merkstrategie. Weyond begeleidt De Heus Group hierbij.

Muzikaal kerstgeschenk voor de ouderenzorg

Muzikaal kerstgeschenk voor de ouderenzorg: 

Samen met MassiveMusic en Gideons’ B ontwikkelden we voor alle medewerkers in de ouderenzorg een muziek-in-de-zorg toolkit.