Klantverhaal

Krachtig
Verbindende
regiovisie
Friesland

 Samenwerkend netwerk

Hoe realiseren we in de toekomst duurzame ouderenzorg, kwalitatief en betaalbaar, voor alle ouderen Friesland?

De maatschappelijke opgave met betrekking tot de positie van- en de zorg voor ouderen in Friesland is urgent. Het aantal ouderen en hun zorgvraag neemt toe, waar de capaciteit om deze zorgvraag op te vangen afneemt.

Wij ontwikkelden samen met het netwerk van Friese ouderenzorg-organisaties en haar regionale partners (zorg, wonen, welzijn) hun Krachtig Verbindende Regiovisie Friesland voor 2030.

Uitdaging

Regionale toekomstvisie
Alignment van organisaties
Samenwerking

Klant

15 ouderenzorgorgansiaties
Zorgkantoor Zilverenkruis
Waardigheid & Trots
Zorgplein Noord

Bert Bokma 

“Weyond heeft ons geholpen om een toekomstbestendige maatschappelijke agenda vorm te geven én te concretiseren voor de ouderenzorg in Friesland.
We hebben samen een platform gecreëerd waarop we kunnen samenwerken. Als organisaties onderling en samenwerkings-partners in de regio. De Krachtig Verbindende Regiovisie Friesland werkt organiserend voor wat we doen en hoe we denken. Ze hebben hun belofte ‘aligning people’ meer dan waargemaakt!”

Processtappen 

In vijf concrete stappen begeleidden we de vijftien organisaties om samen met hun belangrijkste interne én externe doelgroepen een toekomstbestendige en gedragen regiovisie te ontwikkelen.

Tijdens dit proces was continu aandacht voor onderlinge samenwerking en afstemming.

1. Feitenfundament

Bij elkaar brengen van alle onderzoeken op het gebied van populatie, zorgvraag, zorgaanbod en arbeidsmarkt.

2. Inzichten

Interviews met de organisaties in ouderenzorg, samenwerkingspartners en de ouderen van nu en de toekomst.

3. Krachtig Verbindende Regiovisie Friesland

Inspirerende werksessies met cliëntenraden, ondernemings-raden, (zorg)professionals, MT’s, bestuurders en samenwerkings-partners.

4. Toekomstbestendig zorgaanbod

Gap-analyse tussen vraag en aanbod. Werksessies om de visie te vertalen naar concrete afspraken en projecten.

5. Duurzaam ondersteunings- en zorgnetwerk in de keten

Werksessies om de visie te vertalen naar concrete afspraken en projecten.

Resultaat 

Als concreet resultaat ontwikkelden we een interactief document, toegankelijk en leesbaar voor alle lagen in de verschillende organisaties.

De Friese organisaties kozen ervoor om hun visie te verbeelden in een film zodat mede-werkers en samenwerkingspartners echt worden meegenomen in het toekomstbeeld…

Making-off 

Van het video en beeldmateriaal maakten we een ‘making-off’. Een leuke herinnering voor deelnemers, maar ook een kijkje in de keuken voor medewekers, samenwerkingspartners en stakeholders.

Impactkaart 2030 

Strategisch beleidsplan voor Zorggroep de Vechtstreek

Hoe kun je vooruitkijken en strategisch beleid maken in een omgeving die razendsnel verandert?

Populatiegerichte aanpak Regioplan Ketenzorg Heerenveen

Met de ketenpartners in Regio Ketenzorg Heerenveen ontwikkelen we scenario’s en SMART ambities om de Triple Aim doelstelling te bereiken.

Merkstrategie De Heus Animal Nutrition

Een wereldwijde expansie vraagt om een goed geregisseerde positionering en merkstrategie. Weyond begeleidt De Heus Group hierbij.

Je bent welkom

Weyond

Molenstraat 1c

3441 BA Woerden

telefoon: 0348702130
e-mail: hallo@weyond.nl

Y

Stuur een bericht