Klantverhaal

REGIOVISIE
GEHANDICAPTENZORG

REGIO AMSTELLAND MEERLANDEN EN ZUID-HOLLAND NOORD

 Samenwerkend netwerk

Hoe kunnen we het netwerk van mensen met een beperking verstevigen en  kwalitatief goede en betaalbare zorg toegehankelijk houden?

De gehandicaptenzorg staat onder druk door de krapte op de arbeidsmarkt, het toenemend aantal cliënten met complexe zorgvragen en druk op de financiering van het stelsel.

Tien gehandiptenzorgorganisaties en Zorgkantoor Zorg en Zekerheid in de regio’s Amstelland Meerlanden en Zuid-Holland Noord ontwikkelen samen Regiovisie Gehandicaptenzorg met nieuwe samenwerkingsvormen om de uitdagingen van de toekomst te tackelen. Dat doen zij samen met Weyond.

Uitdaging

De gehandicaptenzorg kwalitatief en betaalbaar houden met mensgerichte oplossingen

Klant

10 aanbieders in de gehandicaptenzorg en Zorgkantoor Zorg en Zekerheid

Co-creatie 

Om de visie aan te laten sluiten bij de werkpraktijk van medewerkers en het leven van cliënten en naasten gekozen om de visie samen met hen te ontwikkelen. 

Door hen te betrekken in diepte-interviews en in visiesessies is in co-creatie een toegankelijke visie ontwikkeld, rijk door alle input van verschillende groepen.

 

Processtappen 

In vier processtappen komt Weyond met het samenwerkend zorgnetwerk tot een gedragen visie die richting geeft aan hoe organisaties individueel en in samenwerking invulling geven aan hun activiteiten.

1. Vertrekpunt

Bepalen van het startpunt van de samenwerking en de ambitie van de deelnemers. 
Breed in kaart brengen van behoeften en percepties van cliënten, naasten en medewerkers.

2. Visie

Ontwikkeling van de toekomstvisie op de sector en de samenwerking die nodig is. Visiesessies met cliënten/naasten, zorgprofessionals, management/staf en bestuurders.

3. Samenwerking 

Een gezamenlijke maatschappelijke agenda vaststellen met heldere samenwerkingsafspraken over wat we wanneer gaan realiseren, met welk doel.
Het richten van huidige en nieuwe projecten en initiatieven naar de samenwerking.

4. Beweging

Het laten landen en leven van de visie en samenwerking binnen de betrokken organisaties en bij samenwerkingspartners. 

Regiovisie gehandicaptenzorg

Resultaat  

  • Een visie die richting geeft aan hoe de organisaties gezamenlijk en individueel invulling geven aan hun activiteiten.

  • Leesbaar en toegankelijk voor alle lagen in de organisatie.

  • Een proces waarin de samenwerkende organisaties elkaar leren kennen, elkaar beter weten te vinden en het onderlinge vertrouwen groeit.

  • Een ontwikkelagenda met routekaart waarin bestaande en nieuwe projecten worden opgeschaald of ontwikkeld om het doel te bereiken.

  Regiovisie gehandicaptenzorg

  Klantverhalen 

  Nieuwsgierig hoe wij samen met onze klanten aanpakken? 

  Ontwikkeling marktstrategie voor merk Kubion

  Weyond ontwikkelt samen met Kubion een merkpositionering en vertaalt dit een alignmentprogramma.

  Merkstrategie De Heus Animal Nutrition

  Een wereldwijde expansie vraagt om een goed geregisseerde positionering en merkstrategie. Weyond begeleidt De Heus Group hierbij.

  Kerstgeschenk: muziek in de zorg toolkit

  Samen met MassiveMusic en Gideons’ B ontwikkelden we voor alle medewerkers in de ouderenzorg een muziek-in-de-zorg toolkit.