Klantverhaal

Medewerkers tangenborgh
meenemen in verandering

Corporate

Hoe gaan we onze medewerkers meenemen in verandering: de uitvoering van onze plannen voor organisatie­ontwikkeling?

Zorggroep Tangenborgh heeft grote plannen voor organisatieontwikkeling: ze gaan werken in zelfstandige integrale teams waar professionals in welzijn, zorg en facilitair samen de klant en diens naasten centraal stellen. In regio’s, zodat samenwerking met andere lokale organisaties beter verloopt. Met centrale ondersteuning op het gebied van HR, ICT, techniek en communicatie.

Weyond ondersteunt de zorggroep om de plannen te laten landen en leven in de organisatie.

Uitdaging

Organisatieverandering 
laten landen en leven

Klant

16 woonzorglocaties, wijkzorg en behandeling
1700 bewoners en klanten
1445 medewerkers
650 vrijwilligers

Processtappen 

Wat gaan we doen op welk niveau in de organisatie en hoe gaan we de daadwerkelijke uitvoering organiseren? Op die vraag geven we in vijf stappen een concreet antwoord.

1. Veranderverhalen

Naast het bedrijfskundige veranderplan voor iedereen duidelijk maken: waarom gaan we veranderen en waar staan we over vijf jaar?

2. Alignmentplan

Samen bepalen bij welke mensen welke onderdelen van de nieuwe werkwijze tot leven moeten komen en hoe we dat gaan doen.

3. Toetsen

Vertegenwoordigers van alle lagen uit de organisatie zijn ons klankbord. Aannames toetsen en meedenken over interventies richting medewerkers.

4. Alignmentprogramma

Ontwikkelen van een divers programma dat medewerkers op verschillende plekken, met verschillende middelen, mensen en (benaderings)wijzen informeert, inspireert, motiveert en stimuleert om (mee) te veranderen.

5. Uitrollen en borgen

Met het alignmentteam het programma uitrollen en borgen in de organisatie zodat het verhaal continu verteld wordt en tot leven komt.

Activiteiten 

  • Alignmentcampagne met o.a. een postercampagne, uitingen in het personeelsblad, op intranet en sociale media.
  • Een laagdrempelig merk-werkboekje met het veranderverhaal.
  • Digitaal startschot (aftrap) van de nieuwe werkwijze.
  • Borging in teamoverleggen
  • Diverse interventies waar organisatiebreed zo veel mogelijk teams gelijktijdig zichtbaar werken aan de ontwikkelingen.

Resultaat 

Onze ondersteuning bij Zorggroep Tangenborgh is vooral: ondersteunen in het DOEN.  Samen met formele en informele leiders in de organisatie brengen we de organisatie in beweging vanuit een duidelijk verhaal. Medewerkers meenemen in verandering.

Vallen en opstaan, luisteren en weer doorgaan. Doorontwikkelen met zo veel mogelijk plezier.

Zo gelukkig mogelijke
leeftijd 

De zorggroep maakt in haar interne én externe werkwijze de switch van ‘Komt tijd, komt zorg’ naar ‘Voor een zo gelukkig mogelijke leef-tijd’. Het levensgeluk van de klant is leidend, de zorg en ondersteunende diensten zijn daaraan ondersteunend.

Klantverhalen 

Nieuwsgierig naar meer klantverhalen?

Krachtig Verbindende Regiovisie Friesland

 

Met vijftien ouderenzorgorganisaties en hun partners ontwikkelden we de toekomstvisie voor de regio: Krachtig Verbindende Regiovisie Friesland.

Merkstrategie en positionering De Heus

Merkstrategie en positionering De Heus

 

Een wereldwijde expansie vraagt om een goed geregisseerde positionering en merkstrategie. Weyond begeleidt De Heus Group hierbij.

Muzikaal kerstgeschenk voor de ouderenzorg

Muzikaal kerstgeschenk voor de ouderenzorg: 

 

Samen met MassiveMusic en Gideons’ B ontwikkelden we voor alle medewerkers in de ouderenzorg een muziek-in-de-zorg toolkit.