Bij Weyond werken we nooit alleen aan een strategieklus

Bij Weyond werken we nooit alleen aan een strategieklus en blijkbaar is dat bijzonder.

In gesprek met potentiële collega’s die in de advieswereld werken leidt dit vaak tot verbazing, omdat zij meestal alleen een organisatie of netwerk begeleiden bij het ontwikkelen van hun strategie.

Wij geloven er in dat je een strategieontwikkeling niet alleen moet doen. Het ontwikkelen van een strategie of samenwerking is een complexe opgave met veel spelers en belangen. De uitdagingen reiken vaak tot ver buiten de muren van de organisatie. Dit zou je als strategisch adviseur niet alleen mogen doen.

Wij werken voor maatschappelijke organisaties. De keuzes die zij maken, hebben ver strekkende gevolgen voor maatschappelijke context. Je moet continu scherp blijven, in dialoog zijn en de verschillende perspectieven aan bod laten komen. Dat kan je niet in je eentje.

Wij werken op strategische trajecten/projecten altijd met een team. Dat team bestaat meestal uit twee en soms wel uit drie procesbegeleiders (die je in de traditionele wereld als senior zou bestempelen). We zijn altijd tenminste met zijn tweeën intensief betrokken en begeleiden sessies en gesprekken gezamenlijk. Iedereen is goed ingetuned op wat er gebeurt, zodat je altijd het gesprek op een goede manier kan aangaan met elkaar.

Dat we dit zo doen heeft grote voordelen voor onze klanten en onze collega’s:

 

🌟 Je krijgt de meest scherpe strategie. Het creëren van een strategie is een creatief proces met meerdere (objectieve) perspectieven. Door het samen te doen kunnen we ook het externe perspectief belichten en als klankbord voor de klant fungeren.

🔄 We zijn uitwisselbaar. Je kan kijken wie in welk stukje van het proces de beste begeleider is voor dat stuk van het proces.

📉 De mental workload is lager. Bij het begeleiden van complexe (regionale) samenwerkingen moet je vaak op veel verschillende borden schaken of activiteiten doen. Dat kan ook verlammend werken. Als je dat met elkaar kunt verdelen wordt de ervaren druk lichter.

Wij zoeken nieuwe collega’s. Zie Vacature: consultant strategie en verandering.

INspiratie 

De cijfers: waarom je zou moeten doen aan alignment…

De cijfers: waarom je zou moeten doen aan alignment…

Al sinds de oprichting van Weyond heb ik geen dag níet nagedacht over alignment. Waarom? Iedereen is altijd bezig met plannen maken. MAAR… het meest frustrerende is als deze plannen uiteindelijk geen werkelijkheid worden.