Logo Weyond
Telefoon:
E-mail:

De dag die je wist dat zou komen

Beter géén evenement om je strategie te introduceren dan één evenement.

We zien dat organisaties na het afronden van hun strategie één of een paar momenten kiezen om hier aandacht aan te besteden. En dan de verwachting hebben dat de strategie daarmee geland is en gaat leven.

Niets is minder waar…
Laten we naar de theorie kijken:

Zonder een enkele actie gericht op alignment slaagt waarschijnlijk slechts 31% kans van jouw strategie. Bij 9 tot 12 acties stijgt het succespercentage naar iets boven de 40%. Bij 24 acties stijgt het succespercentage zelfs naar 78% (McKinsey, 2015). Dit zijn allemaal acties gericht op alignment op diverse niveaus in de organisatie.

Ons advies: breng een structurele dialoog op gang in de organisatie. Een hartslag met regelmatige interventies. Een hartslag die je jaren aan vol kan houden.

 

Drie tips om je hartslag op gang te brengen:

💙 Selecteer de belangrijke groepsmomenten in je organisatie: van nieuwjaarsborrels en zomerbbq tot je leiderschapsprogramma.. Kijk of je op een (speelse manier) de momenten kan gebruiken om tot dialoog te komen over de strategie.
💙 Breng je vaste terugkerende (overleg)momenten in kaart (bijv. de heidagen van het managementen en teamoverleggen), kijk hoe je daar de dialoog over de strategie een plek kan geven.
💙 Breng de grote (verander)projecten in kaart (bijv. implementatie van een nieuwe werkwijze of ICT toepassing) en kijk hoe je de trainingen en andere momenten van interactie kan koppelen aan dialoog over je strategie. 

Het webinar ‘Zo breng je mensen in beweging: de kracht van interventies’ kan je hier terugkijken.

INspiratie 

Op de wc gebeurt het

Op de wc gebeurt het

Al minimaal een jaar hangt er een poster op de toiletten van Careyn. Deze is impactvol om verschillende redenen. Lees hier welke dat zijn.