De RvB en RvT als katalysator van reablement in zorgorganisaties

Met veel plezier delen we met jullie zeer waardevolle inzichten uit de sessie ‘de helpende/remmende rol van bestuur en toezicht bij reablement’ die we organiseerden met Zilveren Kruis Zorgkantoor, Reable Nederland en NVTZ.

Vanuit het programma reablement, onderdeel van de beweging Van Zorg naar Gewoon Leven maakten we een kennisdocument. Deze is hier te downloaden.

Één van de essenties:
Zorgorganisaties zijn steeds vaker onderdeel van een dorp of wijk met een diversiteit aan inwoners, gemeenschappen, ondernemingen en organisaties.

Zie dit als een ecosysteem waar alle actoren invloed uitoefenen.

Zorgorganisaties oefenen invloed uit in de wijze waarop zij hun dienstverlening inrichten:

  • Blijft iemand met een zorgvraag in de gemeenschap wonen?
  • Wordt de zorg geboden door het eigen netwerk, de gemeenschap of door zorgprofessionals?
  • En hoe goed kennen de zorgprofessionals de wijk/buurt en de mogelijkheden daarbinnen?

Met deze invloed zijn ze ofwel stimulerend ofwel remmend in het realiseren van zelfredzaamheid en/of samenredzaamheid van de mensen in de gemeenschap.

Reablement als gedachtegoed geeft richting aan de rol die zorgorganisaties pakken in dit ecosysteem. Reablement is een manier van werken waarmee hulpverleners ouderen helpen hun eigen leven te leiden. Je neemt niet over wat ze zelf kunnen, leert hun aan wat ze niet meer kunnen en zoekt een oplossing voor dat wat overblijft.

INspiratie 

De cijfers: waarom je zou moeten doen aan alignment…

De cijfers: waarom je zou moeten doen aan alignment…

Al sinds de oprichting van Weyond heb ik geen dag níet nagedacht over alignment. Waarom? Iedereen is altijd bezig met plannen maken. MAAR… het meest frustrerende is als deze plannen uiteindelijk geen werkelijkheid worden.