Regionale samenwerking in de

matrix-regio

Hoe realiseren we nu en in de toekomst voldoende (klinische) zorg voor ouderen met psychiatrische klachten op de Noord-Veluwe?

Zojuist hadden we een eerste ‘𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐱-𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐞 𝐨𝐮𝐝𝐞𝐫𝐞𝐧𝐩𝐬𝐲𝐜𝐡𝐢𝐚𝐭𝐫𝐢𝐞’ met directeuren/managers/behandelaren behandeling van 8 GGZ, GZ, VVT en thuiszorgorganisaties op de Noord-Veluwe.

De regiovisie op de toekomst van de ouderenzorg gaat o.a. uit van domein overstijgende samenwerking in een 𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐱-𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨.
Dit betekent dat grote maatschappelijke vraagstukken die een individuele organisatie voelt, per definitie worden besproken/opgepakt met de organisaties die hier een rol in spelen of belang in hebben.

Niet groot en officieel met een strakke agenda en een convenant. Maar gewoon zoals de praktijk: to the point – kijken waar de knelpunten zitten – en vooral waar de waarde zit.

Mooi is dat we in deze regiovisie ruimte creëren om twee paden te bewandelen:
📍 Planvorming vanuit strategische thema’s
👴🏼 Organisch gewoon aan de slag vanuit de matrix-regio

matrix-regio samenwerking noord veluwe

Belangrijkste inzichten

Voor de vak-idioten een aantal van de belangrijkste inzichten:

💡 We gaan goede voorbeelden onderzoeken: o.a.  OuderenPsychiatrieFriesland waar de psychiater ambulant wordt gekoppeld aan ELV-bedden bij VVT organisaties en daarna betrokken blijft.

🔗 GGZ, VVT en GZ kunnen samenwerken om de expertise te vergroten bij verpleegkundigen en verzorgenden op afdelingen van VVT en GZ. Gesprek met MBO’s en ROC’s is nodig om opleidingen van instromers te verbeteren op dit vlak.

🔍 VVT’s ontwikkelen zich op het gebied van probleemgedrag bij ouderen. Domein overstijgende samenwerking met o.a. de expertise vanuit GGZ en de GZ (orthopedagogen) kan dat versnellen.

INspiratie 

De cijfers: waarom je zou moeten doen aan alignment…

De cijfers: waarom je zou moeten doen aan alignment…

Al sinds de oprichting van Weyond heb ik geen dag níet nagedacht over alignment. Waarom? Iedereen is altijd bezig met plannen maken. MAAR… het meest frustrerende is als deze plannen uiteindelijk geen werkelijkheid worden.