Realisatie regiovisie: de cruciale rol van de RvT

“Als RvT kun je het realiseren van een regiovisie afremmen of versnellen.”

Dit was het gespreksonderwerp van de 35 leden van de Raden van Toezicht en Raden van Bestuur van tien samenwerkende zorgpartners in de regiovisie Noord-Veluwe ‘Een samenredzame gemeenschap’.

De belangrijkste inzichten van de avond:

🌊 Om zorg toegankelijk te houden is een brede transitie nodig (IZA, WOZO, GALA). Om deze vorm te geven moet er over de grenzen organisaties heen samengewerkt worden. Raden van Toezicht hebben hierin een sleutelrol: zij kunnen dit tegenhouden of bevorderen.

🔗 De RvT heeft een verantwoordelijk in de continuïteit van regionale samenwerking als ‘werkgever’ bij het plaatsen van nieuwe bestuurders in de organisatie.

📍 Het onderwerp samenwerking zou structureel prominent op de RvT-agenda moeten staan

🧯 Frictie en onderbuikgevoel moeten bespreekbaar gemaakt worden: waar de regionale samenwerking de continuïteit van de organisatie raakt.

🔮 Kennis verbreden op het gebied van samenwerkingsvormen is van groot belang om in de toekomst (in vormen) samen te kunnen werken.

De visie ‘Een samenredzame gemeenschap’ gaat ervan uit dat ouderen in 2030 zelfstandig en vitaal ouder worden in een samenredzame gemeenschap.

Een gemeenschap waar we omkijken naar elkaar. Waar ouderen zolang mogelijk in hun eigen omgeving en sociale netwerk blijven, ook wanneer zij hulp- en zorgvragen krijgen. Dat ouderen, naasten, vrijwilligers en (welzijn- en zorg-) professionals het met elkaar redden en samen de nodige ondersteuning en zorg kunnen organiseren.

Lees de volledige visie hier: https://lnkd.in/dtpB-Gdr

INspiratie 

De cijfers: waarom je zou moeten doen aan alignment…

De cijfers: waarom je zou moeten doen aan alignment…

Al sinds de oprichting van Weyond heb ik geen dag níet nagedacht over alignment. Waarom? Iedereen is altijd bezig met plannen maken. MAAR… het meest frustrerende is als deze plannen uiteindelijk geen werkelijkheid worden.