Participatie in strategieontwikkeling

“Iedereen die wil participeren, kan participeren in het ontwikkelen van onze nieuwe strategie.”

Een geweldige uitspraak van Susan Veenhoff van Ons Tweede Thuis (gehandicaptenzorg).

Maar hoe doe je dat dan effectief? Laten we er wat onderzoek bij halen. Onderzoek laat zien dat de top 3 van meest impactvolle acties om transformaties in organisaties te laten slagen, bestaat uit:

  1. Leiders/managers communiceren open over de strategie, de voortgang en het succes van de verandering.
  2. Leiders/managers communiceren openlijk over de impact van de strategie op het dagelijks werk van individuen.
  3. Iedereen in de organisatie kan zien hoe zijn/haar werk bijdraagt aan de visie van de organisatie.

Bij Ons Tweede Thuis organiseerden we twee keer in het proces reisplansessies: 10 sessies van 1 uur op 10 verschillende plekken. Een kerngroep van formele en informele leiders toetsten hier de tot dan toe ontwikkelde strategie middels een praatplaat. De eerste keer ging het over het concept en de tweede keer over de impact die het had op de medewerkers, cliënten en naasten.

Met deze interventie hebben we uiteindelijk meer dan 600 mensen bereikt. Als je deze relatief simpele interventie vergelijkt met de top 3 zoals hierboven genoemd. Zie je dat het mes aan drie kanten snijdt.

Door iedereen uit het MT een aantal sessies te laten doen creëer je eigenaarschap, bevestig je ze in hun leiderschap en ondervang je alle feedback voor je de strategie definitief maakt. Ook doe je meerdere keren hetzelfde, zo hoef je niet steeds iets anders te bedenken of ontwikkelen.

Iedereen betrekken loont voor het uiteindelijk slagen van je strategie. Het is niet moeilijk als je maar de juiste focus aanbrengt.

Bron: McKinsey & Company (2017). The people power of transformations

INspiratie 

De cijfers: waarom je zou moeten doen aan alignment…

De cijfers: waarom je zou moeten doen aan alignment…

Al sinds de oprichting van Weyond heb ik geen dag níet nagedacht over alignment. Waarom? Iedereen is altijd bezig met plannen maken. MAAR… het meest frustrerende is als deze plannen uiteindelijk geen werkelijkheid worden.