TRANSITIE VAN BESTUURSTAFEL NAAR DE WERKVLOER

Hoe breng je de transitie van de bestuurstafel naar de werkvloer? 

(Regio)plannen doen er vaak heel lang over om de professionals in de organisaties te bereiken.

De reis van bestuurstafel naar werkvloer kent een aantal moeilijkheden:

  1. Transformatieplannen zijn complex, het kost tijd om dit goed te laten landen en leven bij de juiste professionals.
  2. Professionals pakken dit op naast hun normale werk, vaak traditionele zorg/overheid. Een transformatie vraagt om anders te werken. Vaak hebben zij beperkt tijd en die is wél nodig als je een nieuwe beweging op gang wilt brengen.
  3. Transformatieplannen worden vaak niet uit zichzelf opgepakt, omdat ze vaak vragen om nieuwe vaardigheden die de professionals (nog) nog niet bezitten.

De afgelopen 2-3 jaar heb ik intensief samengewerkt met Regioplan Heerenveen e.o.* om de ambities van de regio te formuleren en van bestuurstafel naar de werkvloer te krijgen. Zo hebben we het gedaan:

  1. We hebben één geïntegreerde aanpak ontwikkeld met concrete stappen voor project- en programmaleiders, dataspecialisten én financiële mensen. Zo werkt iedereen vanuit zijn of haar eigen rol aan hetzelfde doel op dezelfde manier.
  2. We hebben nieuwe vaardigheden geïdentificeerd voor het realiseren van de aanpak: datagedreven, domeinoverstijgend én doelgroepgericht werken.
  3. Op basis van de aanpak en vaardigheden hebben we een training ontwikkeld met visueel aantrekkelijke en simpele werkmethoden. Complexe materie is teruggebracht naar een goed te volgen werkboek, factsheets en een casus.
  4. De training is gevolgd door alle mensen die betrokken zijn. In dit geval: project- en programmaleiders, datisten, financiële mensen én bestuur.
  5. We hebben een communicatieplan ontwikkelt, gericht op de betrokkenen van het Regioplan plan waarbij we goede voorbeelden (icoonprojecten) aan de hand van deze aanpak voor het voetlicht brengen.
Starbucks

De belangrijkste take-aways:

Verwacht niet dat een goed regioplan vanzelf gaat rollen.
Durf te investeren in (de relatief kleine) groep mensen die het grote verschil gaan maken.

Leidt ze op. Communiceer met ze. Geef ze tijd en ruimte.

*Regioplan Heerenveen is een samenwerkingsverband tussen het ziekenhuis, huisartsen, ouderenzorgorganisaties, gemeenten, Zorgbelang, GGZ Friesland en Zilveren Kruis in regio Heerenveen. Vanuit de populatiegerichte aanpak, brengen ze met behulp van big data (potentieel) kwetsbare groepen inwoners in beeld. Zodat ze domeinoverstijgend en doelgroepgericht interventies kunnen inzetten.

INspiratie 

De cijfers: waarom je zou moeten doen aan alignment…

De cijfers: waarom je zou moeten doen aan alignment…

Al sinds de oprichting van Weyond heb ik geen dag níet nagedacht over alignment. Waarom? Iedereen is altijd bezig met plannen maken. MAAR… het meest frustrerende is als deze plannen uiteindelijk geen werkelijkheid worden.