Versnellen van community care: een levend inspiratiedocument

Met 32 community care initiatieven zijn we gestart met het programma om de implementatie en ontwikkeling van community care te versnellen in de 11 zorgkantoorregio’s van het Zilveren Kruis | Zorgkantoor. Het programma bestaat uit 3 onderdelen:

1. Een lerend netwerk in logisch gevormde clusters. Zij delen initiatieven kennis, middelen en ervaringen, ondersteund door een digitaal kennisplatform, vergelijkbaar met een ‘openbare Wikipedia’.

2. Een lange termijn denk en doe tafel: een groep die vanuit het lerend netwerk langetermijnoplossingen bedenkt voor zowel binnen als buiten het systeem rondom lange termijn thema’s, zoals community care beleid en financierbaarheid.

3. Sturing op de ontwikkeling door Zilveren Kruis Zorgkantoor: stimuleren tot ontwikkeling en verbreding van (succesvolle) community care initiatieven, met resultaatgerichte sturing vanuit gezamenlijke kaders op (boven)regionaal- en projectniveau.

We bundelen alle kennis en inzichten in levend inspiratiedocument. Een levend inspiratiedocument betekent dat we iedereen uitnodigen het te verrijken, dus doe mee en deel jouw ideeën, aanscherpingen en feedback.

 

 

INspiratie 

De cijfers: waarom je zou moeten doen aan alignment…

De cijfers: waarom je zou moeten doen aan alignment…

Al sinds de oprichting van Weyond heb ik geen dag níet nagedacht over alignment. Waarom? Iedereen is altijd bezig met plannen maken. MAAR… het meest frustrerende is als deze plannen uiteindelijk geen werkelijkheid worden.