“Onze visiemissie is…”

In veel organisaties waar ik kom zie ik dat iedereen andere definitie heeft van de begrippen visie en missie. Soms is de visie de missie – is de missie de visie – of is er een visiemissie (dan zie je geen verschil tussen de visie en en de missie).

Wij hanteren de definities van de Universiteit van Twente ‘future studies’:

Visie: ons beeld van de wereld van morgen, relevant voor de organisatie
Missie: onze rol in die wereld van morgen

Het helpt ontzettend om in ‘de visie’ de rol of invloed jouw organisatie nog even buiten beschouwing te laten. Dit maakt dat je echt buiten de scope van je eigen organisatie kan denken en dat je niet ‘waar je nu staat’ belemmerend laat werken om ver vooruit te kijken.

Door pas in ‘de missie’ de rol van je eigen organisatie te verwoorden, kun je beter bepalen wat een realistisch ambitieniveau is. En je daardoor beter verhouden tot de toekomstvisie.

Heb jij een visie en missie?
Of heb je eigenlijk een visiemissie?
Of een missievisie?

INspiratie 

De cijfers: waarom je zou moeten doen aan alignment…

De cijfers: waarom je zou moeten doen aan alignment…

Al sinds de oprichting van Weyond heb ik geen dag níet nagedacht over alignment. Waarom? Iedereen is altijd bezig met plannen maken. MAAR… het meest frustrerende is als deze plannen uiteindelijk geen werkelijkheid worden.