Logo Weyond
Telefoon:
E-mail:

Een van de grootste gemiste kansen in alignment

Hoe vaak doorlopen jouw medewerkers het inwerkprogramma?

Één van de grootste gemiste kansen in het alignment is het inwerkprogramma.

Wist je dat maar liefst 50% van de medewerkers de doelen van de organisatie en de plannen om die te bereiken niet
kennen?*

Dé plek om daarmee te beginnen, is het inwerkprogramma. Een goed inwerkprogramma vergroot de betrokkenheid van medewerkers en daarmee de kans dat ze blijven.

Het draait om het begrijpen van waar de organisatie naartoe wil en hoe de medewerkers vanuit hun rol en team daaraan bijdragen.

Maar helaas.

Hoe breng je beweging op gang?

Inwerkprogramma’s zijn een ondergeschoven kindje in alignment (het in lijn brengen van mensen met de gekozen doelen en strategie).

De wereld om ons heen verandert snel, helemaal als je kijkt naar de zorg- en de publieke sector. Hoe medewerkers vanuit hun rol aan organisatiedoelen bijdragen verandert dus ook. Je inwerkprogramma zou – als je het mij vraagt – minimaal elk jaar herijkt moeten worden.

Dit brengt ons op een interessante vraag:
Hoe vaak zouden medewerkers het inwerkprogramma gedurende hun loopbaan moeten doorlopen? Zijn er dan nog inwerkprogramma’s nodig? Of gewoon een continue dialoog in de organisatie?

  

Maak aankomende zomerperiode een paar uur vrij met een paar medewerkers, HR en het management om het inwerkprogramma onder de loep te nemen. Stel jezelf daarbij de volgende vragen:

1. Besteden we aandacht aan onze organisatiedoelen en waarom we deze doelen hebben gekozen?
2. Besteden we aandacht aan dialoog over hoe medewerkers hier vanuit hun rol en team aan bijdragen?
3. Als die dialoog is ingezet, hoe vaak zetten we die dan voort?

*Bron: strategiehoogleraar Costas Markides, van de London Business School, in de Harvard Business Review, juni 2022

INspiratie 

Reablement: zo doe je dat!

Reablement: zo doe je dat!

Vanuit het lerend netwerk reablement organiseerden we met Zilveren Kruis Zorgkantoor en Reable Nederland een inspiratiedag met werkende voorbeelden binnen én buiten het verpleeghuis. Ben je of wil je aan de slag met reablement, kijk dan naar deze koplopers.

Bij Weyond zijn we niet declarabel

Bij Weyond zijn we niet declarabel

Veel potentiële collega’s zijn tijdens een kennismaking vaak verrast als ze horen dat wij bij Weyond geen uren registreren of beoordelen op declarabiliteit.