Hoe vinden gemeenschapskracht en het (zorg)systeem elkaar?

Komend jaar zet het Gideon’s B collectief in op het realiseren van doorbraken op dit onderwerp.

Waar de zorg piept en kraakt onder druk van vergrijzing, arbeidsmarktschaarste en corona-moeheid… realiseren zorgorganisaties en de overheid dat ‘zorgen voor elkaar’ weer normaal moet worden.

Op ditzelfde moment worden gemeenschaps- en burgerinitiatieven tegengehouden en beperkt door ‘het systeem’. 

Waarom?

1️⃣ Burgerinitiatieven worden niet serieus genomen als (gespreks)partner
2️⃣ Burgerinitiatieven worden niet structureert gefinancierd en komen daardoor vaak niet uit ‘de pilot-sfeer’
3️⃣ Burgerinitiatieven hebben in de ogen van het systeem geen herkenbare positie die past in reguliere samenwerking, financieren en wet- en regelgeving

Gisterenavond deelden Jan Smelik (NLZVE), Frans van Zoest (Vilans) en Marius Buiting (NVTZ), Peter Sieben (Weyond) hun visie op dit thema.

Voor burgerinitiatieven 🧓🏽

Wordt herkenbaar voor ‘het systeem’ om mee samen te werken, leer elkaars taal spreken.
Jullie bezitten veel kennis over het ontwikkelen van een samenredzame gemeenschap. Deel je lessen over schaalbaarheid!

Voor zorgorganisaties 🏥

Bekijk en leer van wat er gebeurt in burgerinitiatieven en sluit daarop aan: ga op safari in je omgeving. Vraag wat er nodig is en vraag hoe je bestaande initiatieven kunt versterken. 

Voor financiers 🏢

Zorg voor gebalanceerde financiering, ook voor burgerinitiatieven. 

Gideon’s B

Gideons’ B is een collectief van gepassioneerde mensen die vanuit hun bestuurs- of directiefunctie hun visie op de samenleving continu ontwikkelen. Gezamenlijk realiseren we initiatieven die de positie van ouderen in de samenleving versterken.

INspiratie 

Reablement: zo doe je dat!

Reablement: zo doe je dat!

Vanuit het lerend netwerk reablement organiseerden we met Zilveren Kruis Zorgkantoor en Reable Nederland een inspiratiedag met werkende voorbeelden binnen én buiten het verpleeghuis. Ben je of wil je aan de slag met reablement, kijk dan naar deze koplopers.

Bij Weyond zijn we niet declarabel

Bij Weyond zijn we niet declarabel

Veel potentiële collega’s zijn tijdens een kennismaking vaak verrast als ze horen dat wij bij Weyond geen uren registreren of beoordelen op declarabiliteit.

De dag die je wist dat zou komen

De dag die je wist dat zou komen

We zien dat organisaties na het afronden van hun strategie één of een paar momenten kiezen om hier aandacht aan te besteden. En dan de verwachting hebben dat de strategie daarmee geland is en gaat leven. Niets is minder waar…