Reablement: zo doe je dat!

Vanuit het lerend netwerk reablement organiseerden we met Zilveren Kruis | Zorgkantoor en Reable Nederland
een inspiratiedag met werkende voorbeelden binnen én buiten het verpleeghuis.

Ben je of wil je aan de slag met reablement, kijk dan naar deze koplopers:

1. Zorg voor elkaar Breda: één loket voor iedereen met hulp- of zorgvraag. Alle formele en informele welzijns- en zorgorganisaties werken samen vanuit het reablement principe om inwoners zo zelfstandig mogelijk én samen met hun netwerk te laten leven.

2. Stichting tanteLouise – vanThuisUit: een vernieuwend leefconcept waar zelfstandig wonende ouderen (met een zorgindicatie) terechtkunnen voor begeleiding, behandeling en voor uiteenlopende activiteiten om te ontmoeten, ontspannen, ervaren, doen en leren.

3. ZorgSpectrum – Vertrouwd Thuis: ouderen wonen zelfstandig thuis waarbij huishoudelijke hulp, welzijn en zorg wordt aangeboden vanuit het reablement-principe.

4. Zorggroep Charim: reablement om ouderen die thuis wonen met een hulpvraag weer onafhankelijk te maken van wijkverpleging. Hiervoor is het intakeproces en het zorgproces voor nieuwe clienten vernieuwd.

5. Mijzo – Langer Actief Thuis: een interdisciplinair programma waarbij mensen met een vraag voor professionele wijkverpleging in maximaal 12 weken worden begeleid om weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.

6. Langer Thuis regio Brummen/Apeldoorn: regionaal samenwerkingsverband dat in een dorp interdisciplinair samenwerkt om ouderen, als er een hulpvraag ontstaat zo snel mogelijk weer zelfstandig te krijgen.

Nieuwsgierig? Bekijk hier de aftermovie.

Je kunt je aansluiten bij het lerend netwerk. Stuur dan een mail naar info@vanzorgnaargewoonleven.nl.

INspiratie 

Bij Weyond zijn we niet declarabel

Bij Weyond zijn we niet declarabel

Veel potentiële collega’s zijn tijdens een kennismaking vaak verrast als ze horen dat wij bij Weyond geen uren registreren of beoordelen op declarabiliteit.

De dag die je wist dat zou komen

De dag die je wist dat zou komen

We zien dat organisaties na het afronden van hun strategie één of een paar momenten kiezen om hier aandacht aan te besteden. En dan de verwachting hebben dat de strategie daarmee geland is en gaat leven. Niets is minder waar…